Print Friendly, PDF & Email

Otwarte teamowe zawody spiningowe z łódek o puchar Długiego - 08-10.10.2021r.  Zapisy przyjmuje organizator Drelich Jakub od 01.05.2021r.  Zobacz szczegóły ...

8-10 października 2021 odbyły się Zawody Spinningowe o Puchar Długiego 2021 na jeziorze Osiek i jeziorze Lipie. Nagrodą główną była łódź ROVERFOX. Było 200 zawodników, złowiono ponad 800 ryb. Rekordowa ryba to szczupak 1 m i 8 mm.

Regulamin wraz z programem OTWARTYCH TEAMOWYCH ZAWODÓW SPINNINGOWYCH Z ŁÓDEK O PUCHAR DŁUGIEGO???
REGULAMIN
Zgłoszenia
Zapisy przyjmuje organizator Drelich Jakub od 01.05.2021r. na adres
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przy zapisach należy podać:
- nazwę teamu (2 os),
- imię i nazwisko zawodników,
- numer telefonu kapitana,
- miejscowość,
- rozmiary polarów.
I. Termin: 08-10.10.2021r.
Miejsce: województwo Lubuskie, powiat strzelecko-drezdenecki,
- 66-520 Dobiegniew, Plaża Osiek, j. Osiek
- 66-500 Strzelce Kraj, Długie ul. Dobiegniewska 24 j. Lipie i j. Słowa
II. Organizatorzy zawodów:
Jakub Drelich ul. Wojska Polskiego 57, 66-542 Zwierzyn, Tel. 516-145-166
Przemysław Cypryjański ul. Olimpijska 7, 66-542 Zwierzyn, Tel. 604-565-428
III. Program zawodów:
Piątek 08.10.2021r
16:00 - 19:00 pobranie kart startowych, wodowanie plaża Osiek, 66-520 Dobiegniew
18:00 - „ Ognisko” – plaża Osiek
Sobota 09.10.2021r
5:00-7:00 - wodowanie łodzi, pobranie kart startowych
7:00-07:30 – powitanie, odprawa sędziowska
07:30-15:30 – start – I tura – j. Osiek (czas trwania zawodów 8godz)
15:30-16:15 - spłynięcie zawodników, zdanie kart startowych
15:30-17:00 – posiłek
15:30-19:00 – przewiezienie łodzi i wodowanie plaża Długie, 66-500 Strzelce Kraj
19:00 - „ Ognisko” - ośrodek „KADET OK.” plaża Długie
Niedziela 10.10.2021r.
5:30 – 6:30 – wydanie kart startowych
6:30 – 6:45 – odprawa sędziowska
7:00 – 14:00 start – II tura – j. Lipie i j. Słowa (czas trwania zawodów 7godz)
14:00 – 14:30 - spłynięcie zawodników, zdanie kart startowych
14:00 – 15:30 - posiłek
16:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie zawodów
1. Partnerzy:
- Miasto Strzelce Kraj
- Miasto Dobiegniew
- LubuskieMazury.pl
2. Nagrody:
Pula nagród -35 000zł
I-miejsce Łódka RIVER FOX 405
3. Opłaty należy dokonać do 14 dni od zapisu. 30.06.2021r. Po tym terminie wpisowe nie podlega zwrotowi i będzie przeznaczone na cele zawodów.
konto bankowe:
74 8362 0005 4201 6506 3000 0010 – SGB Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy Jakub Drelich, 66-542 Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 57
koszt: 240zł/za osobę (Team 480zł)
Tytułem: Dobrowolna opłata startowa Puchar Długiego oraz Nazwa Teamu.
Ważne: dla osób nieposiadających zezwolenia na wędkowanie na jez. Lipie, Słowa Osiek należy wykupić pozwolenie na okres zawodów.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać kartę wędkarską oraz zezwolenie na okres zawodów.
5. Ilość miejsc może być ograniczona przez organizatora (80 teamów), decyduje kolejność zgłoszeń
6. Organizator nie odpowiada za jednostki pozostawione na wodzie, ale zapewnia ochronę miejsca postoju łodzi w godz. 22.00 – 05.00 (w tym czasie brak wstępu na teren zwodowanych jednostek)
7. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w zawodach pod warunkiem, że będą na łodzi ze swoim opiekunem.
8. Ubezpieczenie od Nw we własnym zakresie.
9. Dla zwiększenia aktywności ryb na zawodach, zabrania się wędkować na j. Lipie, Słowa, Osiek zawodnikom biorącym udział w „Puchar Długiego” od 27.09.2021 do czasu startu pod rygorem dyskwalifikacji. W tym czasie możliwe jest zapoznanie się z akwenem np. z echosondą, posiadanie wędziska na łodzi jest zabronione.(j. Lipie i
j. Słowa w okresie od 01.05.2021r. do 30.09.2021r. „Strefa ciszy”.
10. Zawody mają charakter towarzyski „FAIR PLAY” i przeprowadzane zostaną na żywej rybie.
IV. Bezpieczeństwo
1. Nad bezpieczeństwem zawodników będą czuwać ekipy wyznaczone przez organizatorów wraz z zabezpieczeniem medycznym.
2. Podczas zawodów obowiązują przepisy żeglugowe na wodach śródlądowych, a przede wszystkim zabrania się udziału w zawodach osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W takim przypadku zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan trzeźwości zawodników.
3. Za bezpieczeństwo na łodzi odpowiada kapitan danej jednostki.
4. W przypadku załamania się pogody organizatorzy mają prawo zakończenia zawodów przed czasem lub ich przerwania na czas poprawienia warunków atmosferycznych.
5. Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać na łodzi sprzęt ratunkowy typu kapok, koło ratunkowe czy kamizelkę asekuracyjną.
6. Za wszelkie próby niewłaściwego zachowania, łamania zasad regulaminu i przejawów agresji uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
7. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 Uczestnicy Zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa społecznego. Organizator ma obowiązek przeprowadzić dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia, ( stoły, miarki, wagi lub trąbki sygnałowe itp. ) .
8. Organizator zawodów zapewnia ogólnie dostępne środki do dezynfekcji.
9. Osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając teren, na którym odbywają się zawody.
10. Należy zachować podstawowe zasady higieny , tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie. Wprowadza się odstęp min. 2 m od osoby dla wszystkich uczestników zawodów.
11. Wprowadza się obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich uczestników zawodów od momentu przybycia na teren zawodów, jeżeli nie będzie możliwości zachowania przez uczestników zawodów min. 2 m odstępu.
V. Punktacja, klasyfikacja
1.Ryby łowione w zawodach i minimalne wymiary do klasyfikacji teamu:
Max ilość największych ryb zaliczana do punktacji – 15 sztuk (dwa dni)
2. Zasady punktacji :
Okoń 20,1 cm =250pkt 1cm=20pkt
Okoń 40,1cm dodatkowy bonus 500pkt
Szczupak 50,1cm=800pkt 1cm=50pkt
Szczupak 100,1cm dodatkowy bonus 1000pkt
Sandacz 50,1cm=800pkt 1cm=50pkt
Sandacz 80,1cm dodatkowy bonus 1000pkt
Przykład:
Okoń 25,1 cm = 350pkt,
Okoń 40,1 cm = 850pkt+bonus 500pkt=1350pkt
Szczupak 54,1cm=1000pkt
Szczupak 100,1cm=3300pkt+bonus 1000pkt=4300pkt
3. O wygranej w zawodach decyduje największa liczba punktów z 15 największych ryb . W przypadku równej ilości punktów decydować będzie w kolejności najdłuższa ryba złowiona przez team, a następnie 2 najdłuższa ryba itd.
4. Ilość dzienna zgłoszonych ryb nie może być większa niż 15szt
5. Wszystkie ryby złowione i zgłoszone przez zawodników zapisywane będą przez sędziów w karcie startowej do 1 mm. Po zanotowaniu wymiaru przez sędziego zawodnik - kapitan zobowiązany jest do jego potwierdzenia własnoręcznym podpisem. Zagubienie lub zniszczenie karty startowej uniemożliwiające prawidłowy odczyt spowoduje nie zaliczenie złowionych ryb do punktacji. Karta startowa dostarczona po wyznaczonym czasie nie będzie uwzględniana. Ryba w stanie żywym nierokująca na przeżycie powinna zostać zabrana przez sędziego z łowiska.
6. Zawodnicy w łodzi łowią wspólnie na jedno konto, w teamie dopuszczalna jest wszelka pomoc między zawodnikami.
VI. Postanowienia ogólne
1.Na zawodach obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał – start zawodów, łowienie
- kolejny sygnały – oznacza zakończenie zawodów i spłynięcie łodzi
- dwa sygnał – przerwanie zawodów
2. Na zawodach obowiązuje całkowity zakaz trollingu.
3. Na zawodach dopuszcza się używania echosondy
4. Na zawodach dopuszcza się łowienie wertykalne.
5. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu
6. Organizatorzy zachowują prawo do sprawdzania oraz przeszukiwania sprzętu i łodzi zawodników celem zwalczania wszelkich form łamania zasad i przepisów
7. Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania złowionych ryb w miękkiej siatce lub bakiście z wodą do czasu przypłynięcia sędziego
8. Zawodnik przekazuje ryby do zmierzenia w siatce/podbieraku. W przypadku uwolnienia ryby po przekazaniu sędziemu przed pomiarem, zawodnik otrzymuje za rybę średnią ilość punktów z danego gatunku
9. Zawodnik sygnalizuje złowienie ryby poprzez uniesienie chorągiewki lub nałożeniu kamizelki sygnalizacyjnej
10. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów „Puchar Długiego”
VII. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Jakub Drelich ul. Wojska Polskiego 57, 66-542 Zwierzyn. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
4. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi (Zawodnikowi) następujące prawa:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
• prawo skargi do organu nadzorczego.
6. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie, jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
7. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
Dodaj na Facebooku
Pin It